You are here

Jednoduchá malá vědecká kalkulačka

jCalcSmall.cz.jpg

jCalc je primitivní matematická kalkulačka která plně nahradí standardní kalkulačku Windows. Umí pracovat s přirozeným zápisem výrazů (např: 1+sin(pi)) a též s čísly v různých základech. Programátoři v jazyce C/C++ ocení možnost výpočtu podle pravidel těchto jazyků, např. 1/2=0, ale 1.0/2=0.5.

Souhrnné informace

Licence
zdarma
Operační systém
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP
Instalace
automatická instalace a odinstalace
Podporované jazyky
Čeština, angličtina
Nejnovější verze
1.0.0
Velikost instalace
70kB
Stáhnout
jCalc.zip (34kB)

Bližší popis

jCalc.cz.jpg jCalc rozeznává velká a malá písmena, t.j. sin není to samé co SIN.
Mezery a tabulátory jsou přeskakovány.

Typy čísel

Binární: 0b1101
Hexadecimální: 0xd
Decimální: 13
Plovoucí čárka: 13.0 nebo 1e-10
Znak: 'a' nebo '\n' (viz jazyk C/C++)
Komplexní: 1.0+5.0i (komplexní čísla vždy používají plovoucí čárku)

Konverze typu

Pokud chcete vždy používat plovoucí čárku, tak jak to dělají všechny kalkulačky, zaškrtněte "Použij plovoucí čárku". Pokud je toto pole nezaškrtnuté, jCalc bude používat stejná pravidla pro výpočet výrazů jako jazyk C/C++.

Příklad: 3/2=1 zatímco 3.0/2=1.5.

Změna formátu výsledku

Změnu formátu výsledku lzou použít pouze pro celá čísla. Výsledek může být zobrazen jako decimální (defaultní), hexadecimální, binární číslo nebo znak. Stačí připojit čárku a modifikátor typu d pro decimální, x pro hexadecimální, b pro binární čísla a c pro znak.

Příklad: 10+5,x zobrazí výsledek jako hexadecimální číslo.

Unární operátory

+ a - se mohou použít jako unární operátory.

Příklad: -1+-+-1=0

Binární operátory (podle priority)

+ -
* / %
^ (mocnění, například: 2^3=8)

Podporované funkce

sin() asin() cos() acos() tan() atan() log10() log2() ln() sqrt() abs()
re() im() - reální a imaginární část komplexního čísla
rad() - převod na radiány
deg() - převod na stupně
Argumenty funkcí musí být uvedeny v závorkách.

Příklad: sin(deg(pi))

Konstanty

pi e i

Příklad: sin(-pi)

Není nutné psát * mezi číslem a konstantou, například 2pi je totéž co 2*pi

Možná vylepšení

Lepší zobrazení čísel v plovoucí čárce
Přidat historii vložených výrazů (pomocí šipku nahoru)
Pokud se myší něco vybere pravým tlačítkem tak se to automaticky přenese do vstupní oblasti
Možnost definovat vlastní funkce

Historie

verze 1.0.0

První veřejná verze.