You are here

Přehled projektů, na kterých jsem (spolu)pracoval

IQ (2000 - 2005)

Automatický update aplikací přes internet. Pro každou novou verzi/opravu programu je vytvořen update, který může být rozdílový (malý objem dat, pouze rozdíly od předchozí verze) nebo plný (celé změněné soubory). IQWizard automaticky porovná aktuální verzi programu na uživatelově počítači a na serveru, vybere nejvýhodnější cestu (z hlediska velikosti stažených dat), jak opravit uživatelovu verzi na nejnovější verzi, stáhne opravy a instaluje je.

Během opravy aplikace jsou původní soubory zálohovány a v případě problémů je automaticky obnovena starší verze programu. Oprava programu může obsahovat: změnu v souboru, přidání/smazání souboru, přidání/smazání složky a spuštění programu po dokončení opravy. Program IQ též umí stáhnout a instalovat novou verzi IQ.

Na pracovišti, kde je pouze jeden počítač připojen k internetu, je možné stáhnout opravy na lokální souborový server a na ostatních počítačích opravit aplikace z tohoto souborového serveru.

V rámci vývoje IQ jsem naprogramoval knihovnu jPatch pro porovnávání obsahu souborů (včetně velkých databázových souborů ~100MB) a vytvoření co nejmenšího souboru s rozdíly.

JPCAD (1994 - 2005)

2D CAD program s možností programování pomocí API funkcí. Tento program vznikl jako "náhražka" drahého AutoCADu. Je využíván firmou AAD pro tvorbu rozsáhlých nadstaveb. (Pokud umíte italsky, můžete se podívat na stránky ANTEK Aided Design).

Bližší informace a demoverzi JPCADu naleznete na stránkách firmy ANTEK CS (stránky jsou trošku zastaralé).

Na JPCADu jsem vyvíjel tyto části: uživatelské rozhraní, grafická knihovna pro kreslení ve 2D, knihovna pro geometrické výpočty ve 2D, JPCAD development kit a jeho dokumentace (programátorské rozhraní), dokumentace JPCADu , verze pro Win32s, hardwarový klíč (kernel driver), instalační program, DWG v8-2003 import/export, ActiveX rozhraní, interpret pro konfigurační program, aj.

JPCAD byl recenzován odbornými časopisy, Softwarové noviny 10/98 - produkt měsíce říjen, Computer desing 4/98, CAD 4/98, Chip 1/98. JPCAD vyšel na Chip CD 3/98.

Hardwarový ochrana pro JPCAD (1994 - 2003)

Vývoj jednoduchého hardwarového klíče, který je připojen na COM port a je "průchozí" pro připojenou myš. Pro čtení COM portu na platformě Windows NT/2000/XP jsem programoval kernel driver. Windows 9x nemají ochranu paměti a na port lze přistupovat přímo.

Obrázek.

Mercurio (2003 - 2005)

Systém pro výměnu dat souvisejících s objednávkami mezi velkoobchodníkem a maloobchodníky na platformě Windows.

V rámci této aplikace jsem naprogramoval a vylepšil Web server s podporou ISAPI, ASP a CGI. Tento server se používá pro výměnu souborů s objednávkami, posílání nejnovějších databází s produkty a jejich cenami apod.

Pro komunikaci se systémem IBM AS/400 na straně velkoobchodníka jsem naprogramoval další službu/service, která si s AS/400 vyměnuje soubory.

TiPlan (2002)

Vytvoření grafické reprezentace elektrických domovních rozvodů, výběr optimálních "kontejnerů" pro objekty. Na zakázku pro BTicino, Itálie.

TiBus (2002 - 2005)

TiBus je část produktu TiPlan pro firmu BTicino. TiBus umožňuje konfigurovat zařízení pro řízení domácnosti: ovládání světel, rolet, zabezpečení domu, hlídání napěťových špiček, hlídání úniku vody a plynu, ovládání topení aj. Tato zařízení umožňují změnu nastavení a ovládání bez nutnosti předělávat elektrické rozvody.

Zařízení jsou rozdělena na výkonná zařízení, která přímo ovládají dané zařízení, např. zapínají světlo nebo ventil topení a na ovládací zařízení, tedy vypínače, teplotní čidla apod. Každé zařízení má přiřazenu adresu na síti a pomocí dalších konfigurátorů se upřesňuje jejich činnost, např. vypnutí světla za 1 minutu po vypnutí vypínače, vypnutí všech světel po odchodu z bytu atd.

Ukázka obrazovky 1, ukázka 2, ukázka 3.

Curves (2001 - 2005)

Java applet pro výběr a zobrazení vlastností výkonových jističů a drátů.

Applet čte data ze vzdáleného serveru a postupným zpřesňováním parametrů umožní uživateli vybrat požadované zařízení. K vybraným zařízením jsou zobrazeny logaritmické výkonové křivky, průběhy čas/proud apod. Část křivek je opět vzata z databáze, ostatní křivky jsou počítány appletem podle daných parametrů. Zobrazení křivek umožňuje zvětšení, přidání uživatelských bodů, odlišení barvami a podobně.

Ukázka obrazovky 1, ukázka 2.

Archi (1999 - 2005)

Nadstavba JPCADu umožňující nakreslení půdorysu domu, vkládání oken, dveří a sloupů. Na tuto aplikaci navazují další aplikace, které například umožňují kreslení elektrických rozvodů, atd.

Při napojování zdí i vytváření děr pro objekty Archi automaticky zobrazuje vzdálenosti od důležitých bodů na zdi i budoucí tvar, např. po napojení zdí. Po smazání objektů ve zdi, je původní tvar zdi automaticky obnoven.

Ukázka obrazovky 1, ukázka 2.

TiLux/ElettroLux (2002 - 2004)

Výpočty osvětlení místností, výběr světel a jejich optimálního rozmístění.

Outline (2000)

Nalezení obrysu zadaného objektu v JPCADu (použití např. pro zobrazení pohledu zezadu na blok entit). Problém byl komplikován faktem, že čáry na sebe přesně nenavazovaly. Byly vytvořeny dvě řešení - vektorové a diskrétní.

Distrib (1999 - 2003)

Kreslení vícefázových elektrických rozvodů v JPCADu, automatické napojování na objekty ve výkresu.

Ukázka obrazovky.

Navigator (1999 - 2000)

Správce dokumentů podobný exploreru.

Ukázka obrazovky.

CADKON (1993 - 1995)

Spolupráce s firmou AB Studio na vývoji CADKONu, stavařské nadstavby pro AutoCAD 12 a 13. Spolupracoval jsem na těchto částech: obecná díra do zdi (včetně oblé zdi) a střechy, vikýře a komíny, vytvoření 3D objektu tažením profilu, celý modul H (dřevěná střecha), klenby, editace vrstev (izolace), kreslení zdí, hmotová čára, výpočet betonových konstrukcí aj.

Emulátor terminálu VT100 (1993)

Emulátor terminálu VT100, aplikace pro DOS, později portováno pro UNIX.

AutoLISP debugger (1993)

Nástroje pro ladění AutoCADovského LISPu. Umožňuje zobrazení zdrojového kódu, krokování, breakpointy, zobrazení obsahu proměnných atd.