You are here

Java debugger neumí zobrazit výsledek volání funkce

Java debugger protocol (JVMTI) nemá dobrou podporu pro získání návratové hodnoty funkce. Podobná funkčnost je podporovaná například v Microsoft Visual C++, zobrazená v pohledu "variables" jako pseudo variable. Přístup k návratové hodnotě by měl být implementován v Java 6.0 (JDWP, JDI: Add return value to Method Exit Event), ale implementace není rychlá a vyžaduje zapnutí trasování metod na výstupu metod. Trasování metod je pomalé a rozdílné od požadavku na provedení kroku, viz Eclipse 40912 bug report.

Jedinou možností tak zůstává přidat si volání funkce například do Expressions okna, ovšem se side effectem - metoda se bude volat i z tohoto okna.