You are here

Java Quick Start zpomaluje záložky v IE

Delší dobu mě trápil nepříjemný problém v IE 7.0, vždy když jsem otevřel odkaz v nové záložce, IE vždy na několik vteřin zamrznul. Podobné, ale delší zmrznutí (20 i více vteřin) nastávalo i při ukončení celé aplikace.

Podezření, že problém je způsoben nějakým pluginem pro IE bylo potvrzeno tím, že když jsem IE spustil bez pluginů (pravé tlačítko na ikoně IE, Start without add-ons), IE běhalo jak mělo. Postupnou iterací jsem dospěl až k pluginu JQSIEStartDetectorImpl Class (jqs_pluign.dll). Na internetu jsem nenalezel žádné bližší informace, nicméně je zřejmé, že jde o součást Java Quick Start, instalovanou prvně s Java 6 Update 10. Zmrznutí stále přetrvává i v Java 6 Update 14. Nevím, možná se to projevuje jen na určitých instalacích (já mám Windows XP 64bit), nicméně jsem ten plugin vypnul a je po problému.