You are here

C/C++ parsery příkazové řádky

Zde je seznam několika parserů příkazové řádky pro C/C++:
  • Anyoption - jednoduchý a malý ale bez typů, všechny parametry jsou parsované jako stringy. Také nemá podporu pro agrumenty bez parametrů.
  • TCLAP - velký, používá stdlib, podpora pro typy, rozsáhlá dokumentace
  • SimpleOpt - malý ale nehezký, žádné typy
  • Boost.Program_options - velký, vhodný pro uživatele knihovny Boost