You are here

Přidat komentář

Error message

The spam filter installed on this site is currently unavailable. Per site policy, we are unable to accept new submissions until that problem is resolved. Please try resubmitting the form in a couple of minutes.

Java debugger neumí zobrazit výsledek volání funkce

Java debugger protocol (JVMTI) nemá dobrou podporu pro získání návratové hodnoty funkce. Podobná funkčnost je podporovaná například v Microsoft Visual C++, zobrazená v pohledu "variables" jako pseudo variable. Přístup k návratové hodnotě by měl být implementován v Java 6.0 (JDWP, JDI: Add return value to Method Exit Event), ale implementace není rychlá a vyžaduje zapnutí trasování metod na výstupu metod. Trasování metod je pomalé a rozdílné od požadavku na provedení kroku, viz Eclipse 40912 bug report.

Jedinou možností tak zůstává přidat si volání funkce například do Expressions okna, ovšem se side effectem - metoda se bude volat i z tohoto okna.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.