You are here

Přidat komentář

Error message

The spam filter installed on this site is currently unavailable. Per site policy, we are unable to accept new submissions until that problem is resolved. Please try resubmitting the form in a couple of minutes.

Čitelný výstup ze složitějšího Ant skriptu s pomocí XmlLogger

Pokud máte složitější build.xml, výstup není snadné číst a například struktura vnoření jednotlivých targetů je ztracena. Pro lepší výstup můžete použít XmlLogger (funguje i v Eclipse 3.4):

ant -logger org.apache.tools.ant.XmlLogger -logfile build_log.xml
(detaily použití lze nalézt v dokumentaci Ant listener)

Výstup vypadá takto:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="log.xsl"?>

<build time="12 seconds">
 <task location="build.xml:198: " name="echo" time="0 seconds">
 <message priority="warn"><![CDATA[Some message]]></message>
 </task>
 <target name="compile" time="11 seconds">
 <task location="build.xml:1548: " name="antcallback" time="0 seconds">
  <target name="privateCompileSingleProject" time="0 seconds">
  <task location="build.xml:1383: " name="if" time="0 seconds" />
  <task location="build.xml:1394: " name="echo" time="0 seconds">
   <message priority="warn"><![CDATA[Providing dependencies ...]]></message>
  </task>
  <task location="build.xml:1400: " name="ParseDotClasspath" time="0 seconds">
   <message priority="info"><![CDATA[Classpath: ..]]></message>
  </task>
  <task location="build.xml:1402: " name="property" time="0 seconds" />
...

Jak lze vidět, výstup je strukturovaný a jako bonus je připojena informace o délce trvání tasku a odkaz na zdrojovou řádku. Při použití vhodného XML editoru a foldingu lze pak lépe sledovat, která zpráva patří ke kterému targetu a vnoření jednotlivých targetů. Je to skoro stejné jako má IntelliJ Idea Ant Tree mode, pouze pracnější. Bohužel díky tomu, že listener připojuje i délku trvání jednotlivých tasků je log vytvořen až po provedení celého build scriptu.

Výsledné XML lze transformovat na HTML, ale transofrmací se ztratí informace o struktuře, více viz apache-ant\src\etc\log.xsl.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.