You are here

Přidat komentář

Error message

The spam filter installed on this site is currently unavailable. Per site policy, we are unable to accept new submissions until that problem is resolved. Please try resubmitting the form in a couple of minutes.

C/C++ parsery příkazové řádky

Zde je seznam několika parserů příkazové řádky pro C/C++:
  • Anyoption - jednoduchý a malý ale bez typů, všechny parametry jsou parsované jako stringy. Také nemá podporu pro agrumenty bez parametrů.
  • TCLAP - velký, používá stdlib, podpora pro typy, rozsáhlá dokumentace
  • SimpleOpt - malý ale nehezký, žádné typy
  • Boost.Program_options - velký, vhodný pro uživatele knihovny Boost

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.