You are here

Přidat komentář

Error message

The spam filter installed on this site is currently unavailable. Per site policy, we are unable to accept new submissions until that problem is resolved. Please try resubmitting the form in a couple of minutes.

Efektivní použití Eclipse Java Search

Dokumentace Eclipse Java Search je velmi stručná, níže je návod pro efektivní použití.

Eclipse nemá filter pro private, package, private or public access přístup ani pro statické a instanční metody. Naštěstí ve výsledném pohledu ukazuje ikony a výstup lze částečně filtrovat.

Hledání metod (Case sensitive: yes, Search for: Method, Limit to: Declarations) :
Search string Result
myMethod všechny nekvalifikované myMethod metody s libovolným počtem parametrů
myMethod() všechny nekvalifikované myMethod metody bez parametrů
myMethod(Object) všechny nekvalifikované myMethod meteody s jedním parametrem nekvalifikovaného typu Object, tedy myMethod(Integer) nebude nalezena
myMethod(Integer) všechny nekvalifikované myMethod meteody s jedním parameterem nekvalifikovaného typu Integer, tedy myMethod(MyClass.Integer) bude nalezena
myMethod(java.lang.Integer) všechny nekvalifikované myMethod metody s jedním parametrem kvalifikovaného typu java.lang.Integer, tedy například myMethod(MyClass.Integer) nebude nalezena
MyClass.myMethod všechny částečně kvalifikované MyClass.myMethod metody s libovolným počtem parametrů
mypkg.MyClass.myMethod všechny plně kvalifikované mypkg.MyClass.myMethod metody s libovolným počtem parametrů
myMetho*(double, *) všechny nekvalifikované myMetho* metody s 2 parametry, první parametr typu double, druhý parametr jakéhokoliv typu

Pokud hledáme použití metod, tabulka výše platí s tím rozdílem, že Eclipse bere v úvahu hierarchii tříd, tedy myMethod(new Integer()) byde nalezeno při hledání myMethod(Object).

Hledání defaultně nebere v úvahu velikost písmen.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.