Blogy

Text editor with support for large files

This is a comparison of text editor that support large files.

Java debugger neumí zobrazit výsledek volání funkce

Java debugger protocol (JVMTI) nemá dobrou podporu pro získání návratové hodnoty funkce. Podobná funkčnost je podporovaná například v Microsoft Visual C++, zobrazená v pohledu "variables" jako pseudo variable. Přístup k návratové hodnotě by měl být implementován v Java 6.0 (JDWP, JDI: Add return value to Method Exit Event), ale implementace není rychlá a vyžaduje zapnutí trasování metod na výstupu metod.

Věříte výsledkům z FindBugs?

Nástroje statické analýzy mohou nalézt pravděpodobná problémová místa. Občas ale překvapí tím, že některé triviální chyby jim uniknou mezi prsty. Například při kompilaci Java 6.0 nebo v Eclipse 3.4 nenalezne FindBugs v1.3.8 v následující metodě nic podezřelého:

Eclipse debugger a změna hodnoty primitivního typu

Eclipse debugger, přinejmenším verze 3.4.x, povolí změnu hodnoty primitivního typu. Třídy jako Boolean nebo Integer jsou založeny na své neměnnosti. Změna fieldu má záludný vliv na všechny místa, kde se pracuje se stejnou instancí:

Čitelný výstup ze složitějšího Ant skriptu s pomocí XmlLogger

Pokud máte složitější build.xml, výstup není snadné číst a například struktura vnoření jednotlivých targetů je ztracena. Pro lepší výstup můžete použít XmlLogger (funguje i v Eclipse 3.4):

ant -logger org.apache.tools.ant.XmlLogger -logfile build_log.xml
(detaily použití lze nalézt v dokumentaci Ant listener)

Java Quick Start zpomaluje záložky v IE

Delší dobu mě trápil nepříjemný problém v IE 7.0, vždy když jsem otevřel odkaz v nové záložce, IE vždy na několik vteřin zamrznul. Podobné, ale delší zmrznutí (20 i více vteřin) nastávalo i při ukončení celé aplikace.

Řazení textů v jazyku Java

Defaultní pravidla pro řazení stringů v Javě ignorují mezery (whitespaces). To je nepříjemné, protože například pravidla řazení pro češtinu s mezerou pracují. Třída RuleBaseCollator používá CollationRules.DEFAULTRULES (SUN specific) a připojí pravidla pro místní řazení na konec. Defaultní pravidla řadí mezeru až v druhém pořadí. Možnosti řešení:

ORM - základní informace

Níže jsou uvedeny informace o ORM - základní informace.

Efektivní použití Eclipse Java Search

Dokumentace Eclipse Java Search je velmi stručná, níže je návod pro efektivní použití.

C/C++ parsery příkazové řádky

Zde je seznam několika parserů příkazové řádky pro C/C++:
  • Anyoption - jednoduchý a malý ale bez typů, všechny parametry jsou parsované jako stringy.

Stránky

Subscribe to RSS - blogy